วิธีการเคลียร์ Cache Web Browser ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานเว็บไซต์

Cache คือตัวช่วยในการเข้าเว็บเดิมๆให้เร็วขึ้น เพราะนั้นจะเก็บข้อมูลไฟล์ภาพต่างๆ ไว้ในเครื่องของเราแทนที่จะไปโหลดมาจาก web server ทุกครั้ง ในการเข้าเว็บนั้นของเรา แต่ใช่ว่ามีข้อดีจะไม่มีข้อเสียเลย เพราะหากเกิดข้อมูล Cache มีปริมาณมากๆ Cache นี่แหละที่ทำให้การทำงานของ Browser และคอมพิวเตอร์มันช้าลงเนื่องจาก Cache มันไปกินเนื้อที่ memory ในคอมพิวเตอร์ของเราด้วย หรือในบางครั้งอาจเกิด Errorต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์หรือ Application ต่างๆได้

ข้อแนะนำ : การเคลียร์ Cache Web Browser ถึงแม้ว่าจะช่วยเพิ่มความเร็วในการใช้งานหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้งาน แต่ก็ต้องลบข้อมูลที่เราเคยเข้าใช้งาน เช่น ประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลรหัสผ่านที่เราเคยบันทึกไว้ จะหายไป เสมือนกับการที่เราเคยเปิดใช้งาน Web Browser ใหม่ๆ

วิธีการเคลียร์ Cache Web Browser ต่างๆ ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ครับ

สำหรับ Safari บน iOS ของ iPhone/iPad
- ไปที่ Setting > เลือก Safari
- เลือก Clear History and Website Data และ กด อีกครั้ง Clear History and Website Data
- เข้า application อีกครั้ง

สำหรับ Android
- เปิด browser.
- กด “Menu”
- กด “More”
- กด “Settings”
- กด “Privacy หรือ Privacy and security”
- กด “Delete Personal Data”
- เลือก Clear cache, Clear history, Clear all cookie data, Clear form data, and/or Clear password
- กด “Delete ”
- ปิด browser ทั้งหมด และเปิดขึ้นใหม่

สำหรับ Google Chrome บน Phone หรือ Tablet
- ไปที่เมนูของ Google Chrome ที่อยู่ด้านล่างขวา (ไอคอนจุดสามจุด)
- เลือก History
- เลือก Clear Browsing Data...
- และกดปุ่ม Clear Browsing Data
- ปิด browser ทั้งหมด และเปิดขึ้นใหม่
หรือ
- ไปที่เมนูของ Google Chrome ที่อยู่ด้านล่างขวา (ไอคอนจุดสามจุด)
- เลือก Settings
- เลือก Privacy
- เลือก Clear Browsing Data
- และกดปุ่ม Clear Browsing Data
- ปิด browser ทั้งหมด และเปิดขึ้นใหม่

สำหรับ Firefox บน Phone หรือ Tablet
- ไปที่เมนูของ Firefox ที่อยู่ด้านล่างขวา (ไอคอนขีดสามเส้น)
- เลือก Settings
- เลือก Data Management
- และกดปุ่ม Clear Private Data
- ปิด browser ทั้งหมด และเปิดขึ้นใหม่

สำหรับ Google Chrome
- ไปที่เมนูของ Google Chrome ที่อยู่ด้านบนขวา (ไอคอนจุดสามจุด)
- เลือก Tools หรือ More Tools[เครื่องมือ] > Clear browsing data…[ล้างข้อมูลการท่องเว็บ]
- เลือก Time Range to Clear
- และกดปุ่ม Clear data
- ปิด browser ทั้งหมด และเปิดขึ้นใหม่

สำหรับ IE (Internet Explorer)
- ไปที่เมนู Safety คลิก Delete Browsing History [หากไม่พบ ใหไปที่ Tools เลือก Internet options > ใน tab General กด Delete ในหัวข้อ Browsing history]
- คลิกเลือก Temporary Internet files และ Cookies
- คลิก Delete แล้วรอจนเสร็จ
- ปิด browser ทั้งหมด และเปิดขึ้นใหม่

สำหรับ Firefox
- ไปที่เมนู Tools > Options > Privacy & Security
- เลือก History > คลิกปุ่ม Clear History
- เลือก Time Range to Clear
- คลิกปุ่ม Clear Now
- ปิด browser ทั้งหมด และเปิดขึ้นใหม่

สำหรับ Safari บน Mac OS X
- เลือก Safari > กด Empty Cache
- และคลิก Empty
- ปิด browser ทั้งหมด และเปิดขึ้นใหม่